کتاب بازگشت آنوناکی

فهرست مطالب کتاب بازگشت آنوناکی دیلافایت

فهرست مطالب کتاب بازگشت آنوناکی : درک جهان رازآلود آنوناکی مفاهیم ، واژگان ویژه و رازها Mah-RIT چیست ؟ آستروئیدها( هورمون‌ها )ی آنوناکی است ؟ ME.nou-Ra آنوناکی چیست ؟ وحی ها و پیش‌بینی های کد آنوناکی کد...

ادامه مطلب