نمایش دادن همه 7 نتیجه

زکریا سیچین محقق و نویسنده آمریکایی-آذربایجانی بود که آوازه جهانی دارد. او نویسنده کتاب هایی بود که را برای منشأ انسانی که شامل فضانوردان باستانی می‌شد، پیشنهاد می‌کرد. سیچین ایجاد فرهنگ سومری باستان را به آنوناکی نسبت داد. به گفته سیچین، انانوکی ها نژادی از فرازمینی ها از سیاره ای فراتر از نپتون به نام نیبیرو هستند. وی معتقد است که یک فعالیت باستانی از سوی هوشمندان برون‌ زمینی تأیید کننده وجود تمدن‌ های متعدد در طول تاریخ سیاره زمین است.